Lưu Bị đánh Ngô là SAI? Tại sao sai? Vì hắn thua!

Lưu Bị đánh Ngô là SAI?
Tại sao sai? Vì hắn thua.
Tại sao thua? Phần vì Lục Tốn giỏi, phần vì Bị phạm sai lầm.
Nhưng không phải sai ở chỗ dàn quân dài mấy trăm dặm mà là ở việc bỏ thủy lên bộ, để cho thủy quân Đông Ngô có dịp xuôi dòng xuống đánh kết hợp với hỏa công.

Đó là sai lầm chiến thuật, chứ không phải chiến lược. 
Việc đánh Ngô không sai, mà chỉ sai một bước trong toàn bộ kế hoạch đó.

Cái mà NGƯỜI GIÀ không thể nào so được với THANH NIÊN, là thời gian. 
Cái mà CÔNG bất lợi hơn THỦ, cũng là thời gian.

Tính từ lúc bắt đầu Đông Chinh là tháng 7 năm 221, đến khi bại trận là tháng 6 năm 222, trận chiến kéo dài gần một năm, biết bao nhiêu tài lực nhân lực đã đổ ra, mà chưa thu được kết quả.
Nếu Lục Tốn cứ cố thủ như Tư Mã Ý, mà Lưu Bị cũng chọn cách an toàn như Gia Cát Lượng, thì có lẽ cũng phải “lục xuất Di Lăng”. 
Nhưng Bị hơn 60 rồi, còn XUẤT được mấy lần?

Cho nên hắn quyết định mạo hiểm, "làm trái phép thường, không giữ hang ổ mà lại chia ra tự giữ". Đây không phải là sai lầm, bởi sau đó các tướng Ngô phân tích: "Bên ấy đã giữ vững các chỗ yếu hại, nếu lại đánh tất không được lợi."
Mục đích của việc trái phép thường này, rất có thể là dụ địch, nhưng đáng tiếc, Tốn không trúng kế.
Và đáng tiếc, Bị không còn thời gian để tiếp tục đánh Di Lăng, lấy lại Kinh Châu, tiếp tục Long Trung Đối.
luu bi danh ngo


Đấy, xuân xanh, hạ mát, thu tàn, đông lạnh, cứ tưởng còn nhiều. 
Hóa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã quá cái tuổi có thể làm được mọi điều mình muốn rồi.

Anh em đã từng rơi vao cảnh “vỡ kế hoạch” vì không có thời gian? :D
SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment